Arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt:
• Kaikki yli 18-vuotiaat T-Maxin asiakkaat, joilla on aktiivinen, voimassa oleva T-Maxin tilaus osallistuvat automaattisesti arvontaan.

• NutraQ AS:ään kuuluvien yritysten
työntekijät tai työntekijöiden perheenjäsenet eivät voi osallistua arvontaan.
• Ajanjaksolla 17.4.2023-7.12.2023 jokaisessa Maxulin/T-Max/Maxulen-tuotepakkauksessa on
arvontalippu, joka lähetetään aktiivisille asiakkaille. Voittajat arvotaan kahdesti tänä aikana, 15.6.2023 ja 7.12.2023.
• Voittajat arvotaan satunnaisesti kaikkien aktiivisten asiakkaiden joukosta Norjassa, Ruotsissa,
Suomessa, Slovakiassa ja Tsekin tasavallassa.
• Voittajien nimet julkaistaan Maxulin/T-Max/Maxulenin verkkosivuilla. Maxulin/T-Max/Maxulen ottaa
etukäteen henkilökohtaisesti yhteyttä kaikkiin voittajiin ja pyytää lupaa tälle julkaisulle. Jos voittaja ei
halua antaa suostumustaan, arvotaan uusi voittaja.
• Palkinnot jaetaan voittajille aina noin kolmen viikon kuluessa arvonnasta. Voittajalle ilmoitetaan hänen
voittamastaan palkinnosta henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeellä asiakasrekisterissä
olevien tietojen kautta 14 päivän kuluessa arvonnasta. Jos voittaja ei vastaa Maxulin/T-Max/Maxulenin
tiedusteluihin kahden viikon kuluessa, palkinto-oikeus raukeaa ja Maxulin/T-Max/Maxulenilla on oikeus
arpoa uusi voittaja. Palkintoja ei voi siirtää muille eikä vaihtaa rahaksi tai muihin tuotteisiin.
• Maxulin/T-Max/Maxulen kattaa kaikki mahdolliset toimituskulut.
• Voiton arvo on voittajalle verovapaa.
• Palkinnot ovat 2 grilliä (arvo 1999 euroa), 4 pizzauunia (arvo 299 euroa) ja 4 kylmälaukkua (arvo 299
euroa).
• Tietoa siitä, kuinka NutraQ käsittelee henkilötietoja arvonnan yhteydessä, löytyy tietosuojaselosteesta
täältä 
• Ehtoja säätelee Suomen laki, ja kaikki asiakkaan ja Maxulin/T-Max/Maxulenin väliset riidat ratkaistaan
Suomen tuomioistuimissa.
• Mahdolliset valitukset voidaan lähettää asianomaiselle kuluttajaviranomaiselle Suomessa.
• Vastuu arvonnasta: NutraQ Oy, Esterinportti 1, 00240 Helsinki, Finland