privacy

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
1. Tietosuojaseloste
Tämä tietosuojakäytäntö sisältää tietoja, joihin sinulla on oikeus, kun T-Max (NutraQ Oy) (jäljempänä "me"
tai "meidät") käsittelee henkilötietojasi arvontamme yhteydessä. Olemme vastuussa henkilötietojesi
käsittelystä sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti, mukaan lukien soveltuvin osin yleinen tietosuojaasetus (GDPR). Yhteystietomme ovat tämän kirjeen lopussa. Keräämme henkilötietoja sinulta osana
osallistumistasi arvontaan tässä lausunnossa kuvattuja tarkoituksia varten.
2. Henkilötietojen kerääminen
Osallistuessasi arvontaan, käsittelemme seuraavia tietoja sinusta:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Osoite
• Ostohistoria
3. Käyttötarkoitus ja oikeusperusta
Alla yleiskatsaus henkilötietojesi käyttötarkoituksista ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperustasta.
.
Käyttötarkoitus Käsittelyn oikeusperusta
Arvonnan hallinnoiminen ja yleisten
kirjanpitovelvoitteiden noudattaminen.
Käsittely on tarpeen arvonnan ehtojen
noudattamiseksi ja yleisten
rekisterinpitovelvoitteiden täyttämiseksi.
Arvonnan tuloksen ilmoittaminen. Käsittely on tarpeen arvonnan ehtojen
noudattamiseksi.
Palkinnon toimitus Käsittely on tarpeen arvonnan ehtojen
noudattamiseksi.
Sen määrittämiseksi, täytätkö kriteerit arvonnan
osallistujaksi.
Käsittely on välttämätöntä arvonnan ehtojen
täyttämiseksi.
4. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?
Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeen tässä käytännössämme kuvattuja tarkoituksia
varten, paitsi jos laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot voimassa olevien tietojen säilyttämistä koskevien
oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti.
5. Kuinka suojaamme henkilötietojasi?
Henkilötietojesi turvallisuus on meille tärkeää. Olemme sitoutuneet suojelemaan keräämiämme tietoja.
Ylläpidämme hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia, joiden tarkoituksena on suojata antamiasi tai
keräämiämme henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta, laittomalta tai luvattomalta tuhoamiselta,
häviämiseltä, muuttamiselta, käytöltä tai luovuttamiselta. Näiden turvatoimien tarkoituksena on suojella
meille antamiesi tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta.
Miten voit käyttää oikeuksiasi?
6. Kuinka voit hyödyntää oikeuksiasi?
Rekisteröityneenä sinulla on tiettyjä laillisia oikeuksia, jotka liittyvät sinusta keräämiimme henkilötietoihin.
Näiden oikeuksien avulla voit valvoa, miten tietojasi käytetään ja käsitellään sovellettavien lakien
mukaisesti:
• Sinulla on oikeus pyytää pääsy henkilötietoihisi tai saada niistä kopio.
• Voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään henkilötietojasi, jos uskot, että hallussamme olevat
henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia.
• Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä ja voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käyttöä ja
poistamaan ne.
• Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käyttöä markkinointitarkoituksiin.
• Voit tarvittaessa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.
• Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.
7. Yhteystiedot
NutraQ Oy / T-Max
Esterinportti 1, 
00240 Helsinki, Finland
asiakaspalvelu@t-max.fi
Puh. 0800 413 770
Tätä käytäntöä on viimeksi päivitetty 18th april 2023.