Tutkimukset

Miesten halukkuuteen liittyvä tutkimus

Yksi kaksoissokkoutettu, satunnaistettu ja lumekontrolloitu tutkimus, johon osallistui 60 tervettä miestä, osoitti Testofenin® nauttimisen kasvattaneen miesten halukkuutta. Koehenkilöt, jotka nauttivat 600 mg Testofenia® päivittäin kuuden viikon ajan, kokivat halukkuuden ja sukupuolisesta kanssakäymisestä saadun nautinnon määrän lisääntyneen merkittävästi verrattuna niihin koehenkilöihin, jotka saivat lumevalmistetta. Testofenia® nauttineen ryhmän jäsenet raportoivat lisäksi, että he olivat itse huomanneet voiman ja energian määrän sekä hyvinvoinnin selvää lisääntymistä. T-MAXin® päivittäisannos sisältää saman verran Testofenia® kuin tutkimusvalmisteessa käytettiin. Lisätietoja tutkimuksesta on täällä:

  1. Steels, et al; Physiological Aspects of Male Libido Enhanced by Standardized Trigonella foenum-graecum Extract and Mineral Formulation, Phytother.Res., (2011) Vol. 25, 1294–1300.

Ikääntymiseen liittyviä oireita ja vapaan testosteronin määrää käsittelevä tutkimus

Vuonna 2016 julkaistiin kaksoissokkoutetun, satunnaistetun ja lumekontrolloidun tutkimuksen tulokset, johon osallistui 120 miestä. Miehet saivat 12 viikon ajan päivittäin joko 600 mg Testofenia® tai lumevalmistetta. Testofenia® nauttinut koeryhmä koki merkittävän vaikutuksen ikään liittyvissä oireissa, mukaan lukien halukkuudessaan. Sekä testosteronin kokonaismäärä että vapaan testosteronin määrä olivat normaalin rajoissa 12 Testofenia® nautitun koeviikon jälkeen. Tutkimuksessa havaitut muutokset saattavat johtua siitä, että koehenkilöiden elimistössä oli aiempaa enemmän biosaatavaa vapaata testosteronia.

Lisätietoja tutkimuksesta on täällä:

  1. Rao et al; Testofen, a specialised Trigonella foenum-graecum seed extract reduces age-related symptoms of androgen decrease, increases testosterone levels and improves sexual function in healthy aging males in a double-blind randomised clinical study, The aging male : the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male, (2016) Vol. 19; 134-142.

Treenaamisen tehoa ja kehon koostumusta käsittelevä tutkimus

Kaksoissokkoutetun, satunnaistetun ja lumekontrolloidun tutkimuksen avulla tutkijat halusivat tarkastella, voisiko rohtosarviapilauutteella olla vaikutusta treenien tehoon ja kehon koostumukseen voimaharjoittelussa. Tutkimukseen osallistui 49 koehenkilöä, jotka jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä nautti päivittäin 500 mg rohtosarviapilauutetta ja toinen ryhmä nautti lumevalmistetta. Kaikki osallistujat saivat saman treeniohjelman, jota he noudattivat kahdeksan viikon ajan. Tutkimusajanjakson aikana mitattiin kaikkien osallistujien voima, paino ja rasvan määrä. Rohtosarviapilaa nauttineen ryhmän ylä- ja alavartalon voiman määrä kasvoi keskimäärin merkittävästi verrattuna lumevalmistetta saaneeseen ryhmään.  Tutkimuksen päättyessä ei koehenkilöiden painossa ollut mitattavissa eroja, mutta uutetta nauttineen ryhmän rasvaprosentti oli pienentynyt, mikä osoittaa kehon koostumuksen parantuneen selkeästi koejakson aikana.

 

FENUGREEK LUMEVALMISTE
Parannus penkkipunnerruksessa +9,19 % +4,22 %
Parannus jalkaprässissä +25,29 % +15,26 %
Rasvaprosentin pieneneminen -2,34 % – 0,39 %

Lisätietoja tutkimuksesta on täällä:

  1. Poole, et al; The effects of a commercially available botanical supplement on strength, body composition, power output, and hormonal profiles in resistance-trained males, J.Int.Soc.Sports Nutr., (2010) Vol. 7, 34.

Eräässä toisessa yli kahdeksan viikkoa kestäneessä kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa 60 miestä jaettiin kahteen ryhmään, joista toisen jäsenet saivat päivittäin 600 mg rohtosarviapilauutetta ja toisen ryhmän jäsenet saivat lumevalmistetta. Tutkimus osoitti rohtosarviapilauutteen vaikuttavan lihasten kestävyyteen. Eräs selitys treenien teholle saattaa olla, että elimistön vapaan testosteronin määrä nousi merkittävästi treenaamisen seurauksena. Määrän lisääntyminen oli suurinta rohtosarviapilaa nauttineessa ryhmässä.

Lisätietoja tutkimuksesta on täällä:

  1. Wankhede, et al; Beneficial effects of fenugreek glycoside supplementation in male subjects during resistance training: A randomized controlled pilot study, Journal of Sport and Health Science, (2016) Vol. 5, 176-182.
×